Contact Us

Maltese   English


Il-miżbliet t’Għallis u Ta’ Żwejra huma żewġ miżbliet oħra li jinstabu fil-Kumpless ECOHIVE. Il-miżbla Ta’ Żwejra kienet l-ewwel miżbla kkontrollata ta’ Malta li ġiet żviluppata għar-rimi tal-Iskart Solidu Muniċipali b’mod sigur u sostenibbli. Kienet użata, primarjament, bejn l-2004 u l-2006 u issa m’għadhiex tintuża. Il-miżbla tal-Għallis, mill-banda l-oħra, hija l-faċilità ta’ miżbla kkontrollata ta’ WasteServ maħsuba għat-tul u għadha tintuża sal-lum il-ġurnata.

Il-miżbliet ikkontrollati huma magħmula minn saffi differenti, li jinkludu membrani ġeo-sintetiċi u ġeo-tessili li ma jħallux il-leachate jinfiltra l-art. B’hekk, tiġi protetta l-ħamrija u l-ilma ta’ taħt l-art mit-tniġġis li jinħoloq fil-miżbliet. Dawn jinkludu ukoll sistemi t’estrazzjoni tal-gass li tippermetti l-ġbir, estrazzjoni u pproċessar tal-gassijiet, bħall-metanu, li jipproduċi l-enerġija u jnaqqas l-emissjonijiet. Dawn il-miżbliet ikkontrollati kienu ta’ żvolta fit-trattament tal-iskart f’Malta minn meta ġew introdotti għax irriżultaw fi prattiċi aħjar għat-titjib tal-ambjent.

Impjant tal-gass jintuża biex jittratta gassijiet perikolużi maqbuda f’miżbliet ikkontrollati u mill-miżbla l-qadima. Gassijiet mill-miżbla l-qadima jiġu ttrattati minn Ossidatur Termali Riġenerattiv waqt li l-gassijiet mill-miżbliet ikkontrollati jiġu ttrattati jew bis-saħħa ta’ flares għoljin fit-temperatura jew b’gass tal-miżbla mħaddem minn teknoloġija ta’ ġeneratur. Fil-każijiet kollha, l-emissjonijiet huma kkontrollati biex jiġi aċċertat li jibqgħu f’livelli aċċettabbli u siguri.

Jekk jogħġbok agħfas hawn għar-regoli tas-sit

Last updated on 07/10/2020


ECOHIVE Complex, Tul il-Kosta, Naxxar NXR9030

80072200